Бүртгүүлэх

2015-01-01 ээс 2015-12-31 ний хооронд төрсөн хүүхэд бүртгүүлнэ

“Хүүхдийн регистрийн дугаараар зургийн нэр өгөх .jpg, .jpeg, .png өргөтгөлтэй байх”

“Хүүхдийн регистрийн дугаараар эссэний нэр өгөх .docx, .pdf өргөтгөлтэй байх”

Эцэг эх заавал хамт оролцоно. Хүндэтгэх шалтгаанаар төлөөний хүн оруулах бол доорх нүдэнд энэ тухай бичнэ. Зөвхөн нэр бичигдсэн хүмүүс орох эрхтэй ба нэг гэр бүлээс хамгийн дээд тал нь 2 хүн хүүхдийн хамт орохыг анхаарна уу.

Энэхүү хамтарсан уулзалтыг таны хүүхдийн хамт бүртгүүлсэн олон хүүхдэд эрх тэгш боломжийг олгон, сургуулийн бодлогод нийцүүлэн сонгон элсүүлэх үүднээс зохион байгуулж буй тул бидний бодлого, шийдвэр, хамтарсан уулзалтын зохион байгуулалт, хөндлөнгийн комиссын боловсруулсан үнэлгээний шалгуурын дагуу дүгнэгдэж буй зэргийг ойлгон хүндэтгэн үзэж буй тохиолдолд зөвхөн бүртгүүлэхийг хүсье. Мөн үр дүнгийн талаар санал сэтгэгдэл байвал бидэнд имэйлээр бичиж ирүүлэх ба олон нийтэд сөрөг мэдээлэл цацахгүй байхыг хүсье.

Би элсэлтийн журмыг уншиж танилцсан, зөвшөөрч байна
Би хамтарсан уулзалтанд оролцож үр дүнг хүндэтгэн хүлээж авахад бэлэн байна.